قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

شما وارد بخش قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای شده اید.

برای ساخت اسکلتهای فلزی برای ساختمان ها و مجتمع ها مسئله قیمت یکی از نکات مهم میباشد ، این قیمت که اگر از نوع پیچ و مهره ای باشد با توجه به قیمت فولاد و آهن آلات و دستمزد افراد جمع بندی می گردد.

قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

این هزینه اسکلت فلزی پیچ و مهره ای با توجه به متراژ پروژه نیز قابلیت تغییر قیمت دارد.

با توجه به این که این سازه از نوع جوشکاری باشد و یا از نوع پیچ و مهره ای باشد نیز قیمت آن متفاوت است .


 محاسبه ی وزن یک سازه اسکلت فلزی


وزن یک سازه نسبت به طراحی و محاسبات مشخص میشود. مواردی از قبیل نوع کاربری سازه نیروهای وارده و تعداد طبقات در وزن یک سازه تاثیر دارد.

اگر وزن کل اسکلت فلزی یک ساختمان را به متراژ کلی ساختمان در تمامی طبقات تقسیم کنیم نتایج تجربی زیرحاصل میشود:

معمولا در سازه های مسکونی طبقاتی، در هر متر مربع 60 تا 70 کیلوگرم آهن استفاده میشود. در ساختمانهای تجاری و سنگین این عدد تا 90 کیلوگرم در هر متر مربع یا بیشتر تغییر میکند.

 

هزینه طراحی ساخت اسکلت فلزی

جهت اطلاع از هزینه طراحی ساخت سازه اسکلت فلزی میتوانید با شرکت ساخت اسکلت فلزی ایران سوله تماس حاصل نمایید و هزینه های هر کدام از بخش های ساخت اسکلت فلزی پیچ . مهره ای را جویا شود.

قیمت ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای را از بهترین طراح و سازنده اسکلت فلزی در ایران بپرسید.